Libert Foundation Blog Banner

Dansen op straat

In Iran is de vrijheid van meningsuiting en expressie nog steeds beperkt. Recentelijk zijn een paar jongeren, Astiyazh Haghighi (21) en haar verloofde Amir Mohammad Ahmadi (22), veroordeeld tot gevangenisstraf omdat ze op straat dansten en dit op social media deelden.

Dit soort regelgeving geeft blijk van een middeleeuws regime en is onacceptabel in een moderne samenleving. Het veroordelen van mensen voor het uiten van hun creativiteit en expressie is een inbreuk op de mensenrechten en tegenstrijdig met de basisprincipes van een democratische samenleving.

Het is ontmoedigend om te zien hoe de regering van Iran haar burgers beperkt in hun vrijheid en hoe ze op zo’n hardhandige manier optreden tegen hen. Het is onze plicht om ons uit te spreken tegen dit soort regelgeving en te strijden voor de vrijheid van expressie voor alle burgers, overal ter wereld.

We moeten ons realiseren dat vrijheid van meningsuiting en expressie een belangrijk onderdeel is van een gezonde samenleving en een basisbehoefte van elk individu. Het verdedigen van deze rechten is dan ook een plicht voor ons allemaal. Laten we samen opstaan en ons uitspreken tegen dit middeleeuwse regime en voor de vrijheid van expressie vechten.

Naast het verdedigen van de vrijheid van expressie en meningsuiting, is het ook belangrijk om te bespreken hoe we in het westen de situatie in Iran kunnen beïnvloeden. Hieronder staan een aantal manieren waarop we actie kunnen ondernemen:

  1. Vertegenwoordiging van onze regering: Onze regeringen kunnen diplomatiek en politiek ingrijpen om de vrijheid van meningsuiting en expressie in Iran te beschermen. Ze kunnen bijvoorbeeld op de regering van Iran aandringen om op te treden tegen de vervolging van burgers en om de vrijheid van expressie en meningsuiting te respecteren.
  2. Solidariteit tonen met de slachtoffers: We kunnen de slachtoffers van deze repressie steunen door ons uit te spreken voor hun rechten en door hen te verdedigen tegen vervolging. Dit kan door middel van sociale media en online petities.
  3. Economische druk uitoefenen: Door boycot of beperking van zaken met Iran, kunnen we economische druk uitoefenen op de regering van Iran om hen te dwingen de vrijheid van meningsuiting en expressie te respecteren.
  4. Educatie en bewustmaking: Door het verspreiden van informatie en het bewustmaken van de publieke opinie, kunnen we de aandacht vestigen op de situatie in Iran en druk uitoefenen op onze regeringen om actie te ondernemen.

Het is belangrijk om te realiseren dat de bevrijding van de vrijheid van meningsuiting en expressie in Iran geen snel proces is. Het vereist hard werk, doorzettingsvermogen en solidariteit. Maar als we samenwerken en ons uitspreken tegen onrecht, kunnen we een verschil maken en bijdragen aan een betere toekomst voor de mensen in Iran.

Auteur: Liberty Biesma

https://www.libertybiesma.nl/