The Liberty Foundation - About

THE LIBERTY FOUNDATION – ABOUT

The Liberty Foundation - About - Iranian woman protesting by removing their hijab

MENSENRECHTEN

Ieder mens heeft recht op een leven zonder discriminatie van welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, etniciteit, leeftijd, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, handicap, eigendom, geboorte of andere status, zoals vastgelegd in het mensenrechtenverdrag van 1950.

Toch zijn er nog miljoenen vrouwen wiens vrijheden en rechten worden beperkt.

In veel landen in het Midden-Oosten is het voor vrouwen niet mogelijk om auto te rijden, een opleiding te volgen of zich te kleden zoals ze zouden willen. Als vrouw heb je een lagere status en ben je voorbestemd om uitgehuwelijkt te worden, het huishouden te doen, eten klaar te maken en je man te plezieren.

Er zijn landen waar het voor een vrouw strafbaar is om seks te hebben voor het huwelijk. Dit geldt ook bij verkrachting. Als vrouw word je gedwongen te trouwen met de dader, wil je gevangenschap voorkomen. En dit zijn geen verhalen uit een oud en ver verleden. Dit is vandaag. Het gebeurt nu, recht voor onze ogen. Op het moment van dit schrijven worden vrouwen mishandeld, doodgeslagen en gestenigd wanneer ze zich verzetten tegen de wet. Zij hebben niet het recht op geluk, vrijheid, een carrière of een leven naar eigen keuze. Zij hebben plichten, onderworpen aan hun man, de wet, religie en de regering. Ze mogen niet genieten van mooi zijn, hun haren wapperend in de wind.

Dit is niet alleen ver van ons bed, in Iran, Afghanistan of Jemen. Ook hier in Europa, in ons eigen Nederland, hebben we nog steeds te maken met ongelijkheid. We hebben geen regering die ons verplicht een godsdienst aan te hangen en jezelf te bedekken volgens die geboden. Wel leven we in een land waarin culturen bestaan die vrouwen nog steeds op een lagere rang zetten. Dat gebeurt onder andere bij religies, toegestane sekten en enge besloten broederschappen, maar ook gewoon voor onze eigen ogen. Een vrouw in het bedrijfsleven verdient minder dan een man in een gelijke functie. Mannelijke sporters verdienen een vermogen waar een vrouw die dezelfde sport beoefend, een bijbaan nodig heeft.

Het is 2022. Dit kan niet meer. Niet hier, niet in andere landen, nergens.

Ieder persoon heeft het recht op gelijke behandeling. Ieder heeft evenveel recht op vrijheid, geluk, liefde, veiligheid, en het maken van eigen keuzes.

The Liberty Foundation is een initiatief van Liberty Biesma. Het platform dient als megafoon voor alle stemmen die gehoord moeten worden en richt zich, vanwege de noodzaak, primair op het opkomen voor vrouwenrechten. Het doel is bewustwording vergroten voor gelijke rechten en verzet tegen opkomen voor alles wat dat in de weg staat.

De Liberty Foundation staat voor Vrijheid, Gelijkheid en Liefde.

Iedere vorm van hulp is welkom. Heb je zin om bij te dragen? Ik zie graag je bericht via onze socialmediakanalen.