Libert Foundation Blog Banner
Prijs vaardigheden - niet stereotyperen

Inclusief taalgebruik

“Je rijdt als een kerel.”

Prijs vaardigheden, niet stereotyperen.

Het is helaas nog steeds een veelvoorkomend verschijnsel: het complimenteren van mensen op basis van hun genderidentiteit, in plaats van op hun vaardigheden. Een recent voorval: mijn vriendin, een ervaren weggebruiker die rijlessen nam voor haar aanhangerrijbewijs, werd door de rijinstructeur gecomplimenteerd met de woorden “Je rijdt als een kerel. Niet seksistisch bedoeld.” Dit soort gendergerelateerd taalgebruik toont aan dat het hoog tijd is om onze houding en taal aan te passen en te erkennen dat talent en vaardigheden niets te maken hebben met iemands genderidentiteit.

Genderidentiteit is een onderdeel van wie we zijn, maar het moet niet bepalend zijn voor hoe we worden gezien en gewaardeerd. Iedereen heeft de potentie om uitstekende prestaties neer te zetten, ongeacht hun genderidentiteit. Het is daarom tijd om te stoppen met het gebruiken van gendergerelateerde complimenten en ons te concentreren op de specifieke vaardigheden van mensen.

Het gebruiken van gendergerelateerde complimenten kan schadelijk zijn voor degenen die te maken hebben met genderstereotypen en discriminatie. Het bevordert niet alleen genderdiscriminatie, maar beperkt ook de mogelijkheden en verwachtingen van mensen op basis van hun genderidentiteit. In bovenstaand voorbeeld, als een vrouw wordt gecomplimenteerd met de woorden “je rijdt als een kerel”, suggereert dit dat het ongewoon is voor vrouwen om goed te rijden en dit beperkt de verwachtingen en mogelijkheden van vrouwen om uitmuntend te presteren.

Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het noodzakelijk om onze taal en houding aan te passen en gendergerelateerde complimenten en stereotyperend taalgebruik te vermijden. Dit betekent onder andere complimenteren op basis van kunnen en niet op basis van genderidentiteit. Door een compliment te geven als “je hebt een uitstekende rijstijl” of “je hebt het rijden snel onder de knie” is er erkenning voor het feit dat iedereen uniek is. We moeten onze aandacht richten op wat iemand presteert, in plaats van te speculeren over hoe ze “zouden moeten” zijn op basis van hun genderidentiteit.

Laten we een samenleving creëren waarin iedereen de ruimte en mogelijkheid heeft om te excelleren, ongeacht hun genderidentiteit.

Auteur: Liberty Biesma

https://www.libertybiesma.nl/

Met dank aan Marianne Nijnuis van De Rollende Redenaar voor haar feedback en visie.